Bedeuge 2022

BEDEUGEN D. 9. – 16. JANUAR 2022

Bedefolder 2022

Tema: Sabbat

Hvile som mål for troen

Formand, Thomas Bjerg Mikkelsen, skriver i bedefolderens indledning:

»Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile.
Den er et mål for troen, men den er også vejen til den […] Mennesket er på vej mod den syvende dag,
den evige hviledag.«
Sådan skriver den svenske teolog Tomas Sjödin i bogen Det sker, når du hviler.
Det er en klog erkendelse, som vi har behov for at besinde os på, for vores samfund –
og dermed også kirken – er præget af et højt livstempo,som både går ud over
troslivet og de nære relationer.

Bestil bedefolderen i trykt form på Lohses hjemmeside HER.

Plakaten til bedeugen 2022

STØT ROMA-LEDERE I ØSTEUROPA

Evangelisk Alliance samler i år primært penge ind  til en mobil bibelskole for  roma-ledere
i Østeuropa. En vækkelse blandt romaerne har ført til etableringen af en lang række menigheder,
og disse har vist sig at have stor og positiv indflydelse i samfundet.
Romaerne står samtidig overfor en række udfordringer, da de fortsat er marginaliseret,
lider under stigende fattigdom, sundhedsproblemer, dårlig uddannelse, og mange
ledere i romamenigheder har ingen teologisk uddannelse. 

Derfor vil årets indsamling gå til at at starte en fleksibel og mobil skole, der kan komme 
ud til de nye roma-ledere. Herigennem kan de få et grundigt kenskab til biblen og blive
udrustet
til at møde de udfodringer, de som kirke og samfund står overfor.

Læs mere