Kommende års bedeuger

Evangelisk Alliances bedeuge afholdes den første hele uge af januar,
dog således at den første søndag i bedeugen ikke falder inden 5. januar.

Bedeugen i de kommende år afholdes således

2021: 10. – 17. januar

2022: 9. – 16. januar

2023: 8. – 15. januar