Del denne side

Evangelisk Alliance i DK

EA i Danmark er en platform for evangeliske kirker og organisationer, der vægter værdier som Ordet, bønnen, missionen, efterfølgelsen og fællesskabet.

Evangelisk Alliances fem værdier (PDF)

Bedeugen i januar

Den årlige bedeuge i begyndelsen af året er nok det, EA er bedst kendt for. Den har været en integreret del af mange kirkers liv og virke i mange år. Bedeugen har international karakter og gennemføres i en lang række lande både i og udenfor Europa (om end ikke helt på samme tidspunkt alle steder).

Temadage

Mindst én gang om året inviterer EA til en temadag, hvor der sættes fokus på et aktuelt emne, der har bred relevans for alle kirker og organisationer, der deler EA's grundværdier.

Udgivelser

Fra tid til anden bliver drøftelserne og bearbejdelsen af de ovennævnte temaer omsat i små udgivelser, senest en brochure om at være en organisation, der arbejder med frivillige.

International inspiration

Gennem sit samarbejde og involvering med EA på internationalt plan formidler EA i Danmark regelmæssigt inspiration og nytænkning fra det store udland. Et eksempel på dette er den iøjnefaldende italesættelse af kirkens missionsopgave, som blev til ved Lausanne konferencen i Cape Town, oktober 2010. Se evt. Cape Town erklæringen.

Modtag nyhedsmail