Årsregnskab og referater

Årsregnskaber for Evangelisk Alliance

Evangelisk Alliance i Danmark modtager tilskud fra Kulturministeriets pulje
til landsdækkende almennyttige organisationer.

Referater for Evangelisk Alliance

Her finder du Evangelisk Alliances referater fra de årlige generalforsamlinger.