Medlemmer

Evangelisk Alliances medlemmer består af en række
kirkesamfund og kirkelige organisationer:

Associerede organisationer

På nuværende tidspunkt har følgende organisationer valgt at arbejde under EA’s flag:

Udbyg dit netværk

EA er en platform for samarbejde og udveksling af inspiration. Derfor inviterer vi kirkesamfund, menigheder,
organisationer, netværk og enkeltpersoner med som associerede medlemmer.

De, der ønsker at tilknyttes EA, tilkendegiver dermed, at de ønsker at arbejde ud fra EAs grundlag,
for EAs formål og ud fra den samarbejdsånd, EA er udtryk for.

For flere informationer om regler for optagelse