Om Evangelisk Alliance

Evangelisk Alliance i Danmark vil:

  • fungere som lederforum og samarbejdsformidler for ledere i kirke og mission i Danmark.

  • bygge relationer mellem evangeliske/evangelikale kristne i Danmark og internationalt.

  • kalde kristne til bøn for samfundet, kirken og kristen verdensmission.

  • levendegøre vision for mission og evangelisering lokalt og globalt.

  • kalde kristne til omsorg (forbøn, solidaritet, fortalervirksomhed) for forfulgte kristne.

  • være kontaktpunkt og inspirationsformidler til lignende internationale bevægelser som World Evangelical Alliance, European Evangelical Alliance, Lausanne Committee for World Evangelization, m.v.