Bedeuge

Hvert år samles kristne i Europa til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance. Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden. I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage.

Evangelisk Alliances bedeuge afholdes den første hele uge af januar, dog således at den første søndag i bedeugen ikke falder inden 5. januar.

Bedeugen i de kommende år afholdes således:

2025: 5. – 12. januar