Internationale netværk 

Internationale projekter

Evangelisk Alliance Danmark har igennem årene været involveret i flere internationale projekter.
Hvert år støtter EA DK et internationalt projekt, hvor størstedelen af årets indsamlede midler går til.
Derudover opfordes der til forbøn for projektet.De international projekter er en vigtig del af Evangelisk alliance,
fordi mission og bøn er en af EAs kerneværdier og denne støtte skal også få ud over vores egne landegrænser.
Nedenfor at du få et overblik og de internationale projekter EA DK har været involveret i.

National Christian Evangelical Alliance Sri Lanka

Kontaktpersoner: Hans Henrik Lund, Thomas B. Mikkelsen

Roma Networks

Kontaktperson: Bodil skjøtt

Asian Access

Kontaktperson: Bodil skjøtt

Made in Hope

Kontaktperson: Lisa Rom Boye

Elam ministries

Kontaktperson: Kenneth Kühn

Faros NGO

Kontaktperson: Claus bækgaard

Netværk med dansk deltagelse

Rundt om i verden er der mange forskellige netværk. Evangelisk Alliance Danmark
er involveret i World Evangelical Alliance, European Evangelical Alliance og The Lausanne
Movement, hvor de hver især har forskellig netværk, som fokusere på nogle områder
i samfundet eller i troen. Her nedenfor kan du se en oversigt over de netværk, som har
en fra Danmark, der er involveret i. Hvis man ønsker at engagere sig i et eller flere af
netværkene, kan man blot kontakte personen, som er markeret under netværket

World Evangelical Alliance

Se alle deres netværk HER.

Religious Liberty Partnership

Kontaktperson: Thomas B. Mikkelsen

European Evangelical Alliance

Se alle deres netværk HER.

Refugee Highway Partnership

Kontaktperson: Johane Ettrup Larsen

ARTS+

Kontaktperson: Helle Viftrup

European Religious Liberty Forum

Kontaktperson: Thomas B. Mikkelsen

The Lausanne movement

Se alle deres netværk HER.

Lausanne Europa

Kontaktperson: Bodil Skjøtt

Lausanne Younger Leaders

Kontaktperson: Bodil Skjøtt

Jewish Evangelism

Kontaktperson: Bodil Skjøtt

Diaspora Network

Kontaktperson: Hans Henrik Lund

Revive Europe

Kontaktperson: Henriette Engberg Vinkel

International Student Ministry

Kontaktperson: Lisa Rom boye