Kirke i mission

E-bog og konferencedag til inspiration

Som opfølgning på Lausanne Europe 20/21 har Evangelisk Alliance udgivet en e-bog og
inviterede til en konferencedag om mission.

E-bogen ‘Dynamisk evangelium – Nyt Europa’ er en samling af artikler, som reflekterer over nogle af de temaer, der blev taget op af Lausanne Europe 20/21. Fra forskellige vinkler giver artiklerne nogle perspektiver på, hvordan problemstillingerne tager sig ud i dansk sammenhæng. Samtidig er e-bogen en introduktion til de mange ressourcer, som ligger online tilgængelig efter Lausanne Europe 20/21. E-bogen kan hentes gratis herunder.

I efteråret 2022 afholdte Evangelisk Alliance/Lausanne i Danmark konferencedagen ‘Kirke i mission med et dynamisk evangelium’. Konferencedagen stillede skarpt på nogle af de forandringer i vores tid og verden, der får betydning for den næste generation, og hvad det skaber af muligheder og udfordringer for kristen mission. Er evangeliet dynamisk nok til at kunne være gode nyheder for alle mennesker i dag? Hvordan kan vi på tværs af generationer og kulturer være en kirke i mission med et dynamisk evangelium?

Håbet er, at både e-bogen og konferencedagen inspirerede, udfordrede og opmuntrede til at være i mission i Danmark, Europa og verden i dag.