Lausanne-bevægelsen

Hele kirken – hele evangeliet – hele verden

Lausanne-bevægelsen opstod i 1974 ved en verdenskonference i Lausanne i Schweiz. Den primære initiativtager var Billy Graham og hans organisation, der så et behov for at mobilisere den kristne kirke på verdensplan med missionsbefalingens udfordring.

Siden da har Lausanne-bevægelsen bidraget til en verdensomspændende nytænkning, der kan samles i denne ene sætning, at det kræver hele kirken at bringe hele evangeliet til hele verden.

I 1983 blev der oprettet en dansk Lausanne-komité på initiativ af dr. Viggo Søgaard og fra begyndelsen med dr. Kai Kjær Hansen som formand. Fra midt i 90’erne sad Birger Nygaard for bordenden, indtil komiteen i 2003 besluttede at fusionere med Evangelisk Alliance.

I Danmark såvel som mange andre steder har Lausanne-pagten, der så dagens lys som et resultat af konferencen i 1974, været et samlingspunkt for en stor del af verdens evangeliske kristne.

Læs mere om bevægelsens historie her.

LAUSANNE-PAGTEN 

Lausanne-pagten blev til på bevægelsens første Internationale Verdensevangelisationskongres i Lausanne i juni 1974.

Pagten gør rede for vores kristne tro. Den er dog ikke et nyt bekendelsesskrift, men samler det, man beskæftigede sig med på kongressen. “Lad verden høre Hans røst” var temaet for kongressen. Guds ord, mission og bøn stod i centrum.
Også forholdet mellem evangelisering og kristent socialt ansvar blev taget op til drøftelse.

Ca. 4.000 mennesker fra hele verden deltog. Størstedelen har underskrevet pagten og dermed givet udtryk for deres godkendelse af den og løfte om at arbejde i overensstemmelse med den.

CAPE TOWN 2010

I oktober 2010 afholdt Lausanne-bevægelsen sin tredje store verdenskonference i Cape Town, Sydafrika.

Med 4200 deltagere fra 198 lande skriver konferencen i Cape Town sig ind som den bredeste og størst anlagte kirkekonference nogensinde.

Ud af de intense konferencedage fødtes et dokument, som nu hedder Cape Town-erklæringen. Dokumentet falder i to dele. Den første, som allerede så dagens lys under konferencen – og som bekræfter deltagernes kærlighed til den verden og den menneskehed, som Gud elsker såvel som deres kærlighed til Gud, til hans mission og til hans Ord.

Andet afsnit i Cape Town-erklæringen er en opsummering af det, der reelt prægede og kom ud af konferencen: Et kald til at tage del i Guds mission.

OMSORG FOR SKABERVÆRKET

Lausannes globale høring om omsorg for skaberværket og evangeliet i St. Ann, Jamaica i november 2012 resulterede i denne opfordring.