Tidligere arrangementer

 

Evangelisk Alliance afholder forskellige arrangementer
og er medarrangører på forskellige begivenheder.

Kirke i mission med et dynamisk evangelium

Lørdag d. 1. oktober 2022

I efteråret 2022 afholdt Evangelisk Alliance/Lausanne i Danmark konferencedagen ‘Kirke i mission med et dynamisk evangelium’. Konferencedagen stillede skarpt på nogle af de forandringer i vores tid og verden, der får betydning for den næste generation, og hvad det skaber af muligheder og udfordringer for kristen mission. Er evangeliet dynamisk nok til at kunne være gode nyheder for alle mennesker i dag? Hvordan kan vi på tværs af generationer og kulturer være en kirke i mission med et dynamisk evangelium?

Desuden udgav Evangelisk Alliance i kølvandet på Lausanne Europe 20/21 e-bogen “Dynamisk evangelium – Nyt Europa”, som du kan finde her.

Forbønsgudstjeneste for forfuglte kristne

Søndag d. 14. november 2021 kl. 16:30

I hvert tredje land i verden forekommer der alvorlige krænkelser af religionsfriheden. Mange steder
er situationen kun blevet værre i det forgangne år, hvor corona-krisen er blevet brugt som et påskud
for at stramme grebet om religiøse minoriteter. Det er tilfældet i Kina, hvor blandt andet et forsamlings-
forbud og et forbud mod at bruge sociale medier til gudstjenester og bøn har ramt kirker og andre
religiøse grupper hårdt.

Alle er velkomne, når der for ottende år i træk afholdes forbønsgudstjeneste for verdens forfulgte kristne.
Det sker i Viborg Domkirke den 14. november 2021 kl. 16.30.
Læs mere om dagens program her.

.

KONFERENCE:
Integration og discipelskab

Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 10-17

Fælles konference for danske kristne, missionsmedarbejdere og konvertitter fra Iran og Afghanistan.

Iranere og afghanere søger i disse år til de danske kirker med åbne hjerter for evangeliet og en længsel efter at tage imod Jesus. Konferencen fokuserer på, hvordan vi kan være en enhed med plads til forskellighed.

Læs mere om tilmelding, tid og sted ved at klikke på billedet af programmet ovenfor.
Samme flyer kan hentes på farsi her:

hola chicka

Temadag:
Flygtningebørn og traumer

5. oktober 2019

Dagens oplæg vil give et indblik i, hvad flygtninge kommer fra og hvilke erfaringer, de kan have med, særligt med fokus på de oplevelser og eventuelle traumer, som kan præge familien.

Der vil blive undervist i symptomer på traumer, betydning af traumer i familien, samt følgevirkninger af at leve i eksil. Vi vil se på, hvilke praksisudfordringer, som kan opstå i mødet med børn og familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund, og hvordan rammen for aktiviteter i mødet med den enkelte og i menigheden derfor kan sættes.

Arrangementet koster 100 kr. pr. person (inkl. frokost og øvrig forplejning)
og finder sted på Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. fra kl. 10-15.30

Tilmelding senest den 25. september 2019 ved at skrive til: evangeliskalliance@gmail.com

INSPIRATIONSDAG med Dr. Chuck Davis

12. september 2019

Dr. Chuck Davis er amerikansk præst, missionær, forfatter og ledelseskonsulent med mere end 35 års erfaring. Han besøger København og vil til denne inspirationsdag tale om kirkens udrustning i dag og bringe opmuntring til den kristne kirke.

Arrangementerne vil finde sted i Nazaret Kirke, Ryesgade 105B, 2100 København, og på Dansk Bibel Institut, Leifsgade 33, 2300 København.

Tilmelding senest den 10. september 2019 ved at skrive til: evangeliskalliance@gmail.com

Christof Sauer – “Forfølgelser af kristne i dag”
Afholdt d. 23. okt 2018 af Menighedsfakultetet i Aarhus og Evangelisk Alliance

Mandag den 23. april afholdte Menighedsfakultetet og Evangelisk Alliance en temadag med fokus på religionsfrihed, kristenforfølgelser, martyrium og mission. Christof Sauer, der er professor i religionsfrihed og kristenforfølgelse ved den teologiske uddannelsesinstitution Freie Theologische Hochschule i Giessen, holdte to forelæsninger om emnet, der blev efterfulgt af en debat blandt de ca. 50 fremmødte studerende og gæster.

Christof Sauer havde særligt fokus på at vise, hvordan religionsfriheden kan kategoriseres. Overordnet indførte han en skelnen mellem en statslig og en ikke-statslig begrænsning af religionsfriheden. Derudover havde han lang række underkategorier, hvoraf en af kategorierne var ‘sekulær intolerance’. Denne findes blandt andet i Vesteuropa, Australien og Nordamerika, hvor agnostikere, ateister og sekularister forsøger at formindske religionens plads i det offentlige rum.

Neil Hudson – “Kristen 24-7”
Afholdt d. 1. okt 2017 af Christianskirken i Aarhus og Evangelisk Alliance

Neil Hudson inspirerede de fremmødte til arrangementet til at være medarbejdere på Guds rige,
der hvor vi hver især er sat i vores lokalområde og igennem vores arbejde.
Et kald til at være kristen 24-7.

Du kan høre de optagede lydfiler på Christiankirkens hjemmeside