Lausanne-bevægelsens fjerde kongres om verdensevangelisation

Lausanne-bevægelsen har historisk været kendt for sine store verdenskongresser (læs mere på siden om bevægelsens historie). Til september 2024 afholdes den fjerde verdenskongres, denne gang i Seoul i Sydkorea. På denne side forsøger vi at samle et relevant overblik i en dansk kontekst. Læs mere på bevægelsens egen side.

Kongres eller rejse?

Til de tre tidligere verdenskongresser har selve konferencen været det egentlige. Man har samlet kirkeledere fra hele verden i en uges tid og håbet, at inspirationen derfra kunne omsættes i kirken. Denne gang har Lausanne-bevægelsen dog fokus på, at de ikke bare afholder endnu en verdenskongres. Lausanne 4 er en rejse, og verdenskongressen i Seoul d. 22.-28. september 2024 er kun en del af denne rejse. Derfor kan alle tage del i rejsen, også de, der ikke skal til Seoul.

Lausanne-bevægelsens CEO, Michael Oh, siger om rejsen: “Lausanne 4 is a multi-year, global, polycentric process facilitated by the platform of Lausanne, towards catalytic collaboration of the global church, for the discipling of all nations and the shaping of the world in 2050.” Den rejse har vi som kirke i Danmark i høj grad brug for at være med i – velkommen!

State of the Great Commission-rapporten

Som en del af Lausanne 4 har 150 mennesker fra hele verden udarbejdet en rapport, som tager temperaturen på missionsbefalingen og kigger frem mod 2050 – ‘State of the Great Commission’. Rapporten kan findes på Lausanne-bevægelsens hjemmeside, hvor man selv kan dykke ned i alle enkeltdelene. Den er spækket med flotte grafer, så man kan få et overblik uden at gennemlæse hele rapporten.

Matthew Niermann, som har ledt arbejdet med rapporten, siger: “The State of the Great Commission brings together the best global data and key strategic thinkers to understand where the greatest gaps and opportunities are for the Great Commission’s fulfillment.” Rapporten er altså et vigtigt værktøj, når Lausanne 4 vil sætte global mission på dagsordenen.

I rapportens første del finder man en teologisk gennemgang af missionsbefalingen og en status på global mission i dag. Her kan man bl.a. læse om global kristendom, forskellige kirkeretninger, unåede folkegrupper, missionærer og bibeloversættelse.

Rapportens anden del er hoveddelen, og her ser man fremad. I stedet for at give svarene på, hvordan mission skal se ud, stiller man de spørgsmål, som kommer til at forme verden og dermed mission frem mod 2050. Udgangspunktet er følgende ti spørgsmål:

  1. What is polycentric Christianity?
  2. What is the source of hope?
  3. What is the foundation of trust?
  4. What are the emerging demographics?
  5. What is community?
  6. What is fair and just?
  7. What is sustainable?
  8. What does it mean to be human?
  9. What is a digital life?
  10. What is ministry in a digital age?

Den tredje del af rapporten kommer til at indeholde regionale overvejelser om, hvordan svarene på de ti spørgsmål mere konkret kommer til at se ud. Denne del udkommer i løbet af sommeren 2024.