Bestyrelsen

Bestyrelsen for Evangelisk Alliance:

Formand

Thomas Bjerg Mikkelsen

Fakultetsleder ved Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N,
E-mail: tbm@teologi.dk
Mobil: 60 10 78 80

Næstformand

Hans Henrik Lund

Daglig leder for Kirkernes Integrations Tjeneste
Smallegade 47
2000 Frederiksberg
E-mail: hhl@kit-danmark.dk
Tlf.: 32 84 60 16
Mobil: 28 29 71 41

Kasserer

Bodil Skjøtt

Holmstruphøjvej 59
8210 Aarhus V
E-mail: bodil.skjott@gmail.com
Mobil: 23 71 82 64

Anne-Mie Skak Johanson

Sognepræst
Husmandsvej 5
8300 Odder
E-mail: amjo@km.dk
Mobil: 29 21 92 40

Jens Medom Madsen

Generalsekretær i Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
E-mail: jmm@imh.dk
Tlf.: 82 27 12 00

Claus Bækgaard

Biskorupvej 53
5240 Odense
E-mail: claus@bykirken.dk
Tlf.: 27 13 14 78