Bøn for Danmark

Lad os stå sammen og bede for Danmark og verden

I vores lands historie har der været situationer, som på en særlig måde kalder på,
at vi står sammen på tværs af alle skel for at bede til Gud om hans styrke, hjælp, trøst og visdom.
Coronakrisen var en sådan situation.

Derfor inviterede Evangelisk Alliance sammen med sognemenigheder og frikirker,
missionsbevægelser og den katolske kirke til fælles bøn d. 29. marts 2020,
hvor vi bad sammen for vores land og for mennesker i nød.

I forbindelse med bededagen d. 29. marts 2020 blev denne pressemeddelelse udsendt

 Du kan være med på flere måder:

Du kan forme din egen bøn ud fra nogle af de bønnetemaer vi har listet op nedenfor

Du kan downloade vores bønnebog og bede én eller flere bønner herfra

Du kan være med i bønnen på vores Facebook-side:

Og du kan bede os om at bede for dig eller dine kære ved
at sende en mail til denne mail: evangeliskalliance@gmail.com.
Et bedeteam vil bede bønnen, hvorefter mailen vil blive slette.
Bedeteamet består af Thomas Frovin, Rebekka Friis Rasmussen,
Elisabeth Albinus Glenthøj og Helga Døssing Bendfeldt

Bedeemner:

  • For enhver politiker og beslutningstager, at der må træffes vise og modige beslutninger

  • For enhver i sundhedssektoren, at der må være kræfter, overskud og beskyttelse

  • For enhver syg og trængt, om helbredelse, styrke og livsmod

  • For socialt udsatte og særligt ramte børn og familier, om fred, glæde og håb

  • For de lande i verden, som er ramt af krig, utryghed og ufred, om fred og kærlighed

  • For os alle, at vi må blive styrket i troen og håbet