En Ekstraordinær Almindelig Bededag

30. april 2021 af Alexander Engberg Vinkel 

Store Bededag. Det synes ikke at være en helligdag af særlig stor eller bemærkelsesværdig betydning. Den ligger på en måde skjult og gemt dér midt i kirkens festtid. For kort tid siden foldede påskens drama sig ud med folkets hyldest på Palmesøndag, korsets mørke på Langfredag og opstandelsens lys Påskedag. Forude venter Jesu bortgang på Kristi Himmelfartsdag og Helligåndens komme Pinse-dag. Alle sammen helligdage med tyk teologisk tyngde og oprindelse i de fortællinger, som vi kan finde i Bibelen. Det er ikke tilfældet med Store Bededag. Den blev derimod indført tilbage i år 1686 af biskoppen over Sjælland, Hans Bagger. Han ønskede at samle en række bededage, der var spredt ud over hele kalenderåret. Derfor indførte han blandt andet Store Bededag, som han kaldte Ekstraor-dinær Almindelig Bededag. Hvorfor den fik så paradoksalt et navn, ved jeg ikke, men det kan tænkes, at bededagen var ekstraordinær, fordi det var en samling af en flere bededag, men at den var almin-delig, fordi den trods alt lignede alle de andre bededage. Men hvad skal man stille op med sådan en ekstra fridag, der i 2021 nok nærmere er kendt for de varme hveder og konfirmationer?

Bøn er ekstraordinært
Mit forslag vil for det første være, at du kan bruge Store Bededag til en påmindelse om, at bøn er ekstraordinært. Det er ud over det sædvanlige. Vi kan komme til at stå i situationer, hvor vi har forsøgt at gøre alt det, der står i vores egen magt, men hvor vi til sidst må erkende, at vi er magtesløse. Måske er en konflikt blevet så tilspidset, at en vej ud og videre synes umulig. Måske er en sygdom blevet så alvorlig, at ingen behandling kan hjælpe. Andre gange bliver vi eller andre ramt af naturkatastrofer, terrorangreb eller en verdensomspændende epidemi, hvor vi blankt må indrømme, at her kan vi ikke selv stille meget op. Da må vi gribe til den magt, der er ekstraordinær og ud over det sædvanlige. Midt i magtesløsheden kan vi folde vores hænder og henvende os til Ham, der har al magt, og er himlens og jordens skaber. Jesus har om bønnen til sin almægtige, kærlige far sagt: ”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for” (Matt 7,7-8). Det er en ganske ekstraordinær gave, at vi kan henvende os til en kærlig og almægtig Gud, der vil lytte og handle. Det er, som ekstraordinært også kan betyde, ganske ’fantastisk’, ’forrygende’ og ’mageløst’.

Lad derfor Store Bededag være en påmindelse om, at bøn er aldeles ekstraordinært.

Bøn er almindeligt
Mit andet forslag er, at du kan bruge Store Bededag til en påmindelse om, at bøn er ganske alminde-ligt. Forstået på den måde, at hver dag er en bededag, og at Store Bededag kunne have ligget på en hvilket som helst anden af de 364 andre dage i løbet af året end lige den fjerde fredag efter påske. Bøn skal ikke være ekstraordinært, så det er noget andre lægger mærke til. Derfor siger Jesus, at man skal finde sit kammer og bede i det skjulte (Matt 6,5-6). Bøn behøver heller ikke være med ekstraor-dinært lange, flotte ord. Gud er en almægtig og kærlig far, der ved, hvad vi trænger til, før vi beder ham om det (Matt 6,7-8). Bøn er heller ikke for de ekstraordinære. Det er ikke for de særligt fromme, de særligt troende eller de særligt hellige. Bøn er til Gud og for hvermand. Alle og enhver kan bede hvor som helst, når som helst og for hvad som helst. Bed for en god dag, når du om morgenen står og fryser i køen til coronaprøven. Bed for din syge bedstefar, når du kommer i tanke om ham på cykel-turen. Intet er for stort eller for småt til at kunne rummes i bøn.

Lad derfor Store Bededag være en påmindelse om, at bøn er aldeles almindeligt.

Brug bededagen til bøn
Mit tredje og sidste (åbenlyse) forslag er, at du kan bruge Store Bededag til at bede. Det behøver ikke være ekstraordinært langt tid med ord ud over de sædvanlige. Det kan gøres ganske enkelt og almin-deligt. Det ekstraordinære er den magt, som Gud har, som vi beder til. Men for hvad skal vi så bede?

I Det Gamle Testamente kan vi læse beretningen om, hvordan en stor del af indbyggerne i Jerusalem bliver ført bort til Babylon af Nebukadnesar. I et brev til de landflygtige skriver profeten Jeremias: ”Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt” (Jer 29,7). Det må have skabt en protest eller to blandt de landflygtige, at ’Hærskarers Herre’ tilskyndede dem til at bede for den by, der havde drevet dem bort fra deres hjem. Men det var ikke desto mindre, hvad han gjorde.

Jeg tror, Gud tilskynder os til i dag at gøre det samme. At vi skal bede for vores by, land og verden, selvom vores ”borgerskab er i himlene” (Fil 3,20). Vi er hverken taget ud af verden eller af verden, men i verden udsendt til verden (Joh 11,9-23). Bed derfor for kongehuset, Folketinget og regeringen. Bed for gode arbejdsforhold på enhver arbejdsplads. Bed for en god uddannelse for enhver skoleelev og studerende. Bed for hjem til de hjemløse. Bed for fællesskaber til de ensomme. Bed for at enhver må kende Gud
I gamle dage skulle man tilbage til arbejdet, når gudstjenesterne var overstået på bededagen. Det skal vi også, når det har været weekend. Gud tilskyndede heller ikke de landflygtige til ”kun” at bede for byen, men også at stræbe efter lykke og fremgang for den. Det samme kan du gøre. Du kan skabe muligheder for fællesskab for dem, der på en særlig måde har mærket, hvordan nedlukningen har ført til ensomhed. Du kan se dit arbejde som mere end alene muligheden for at tjene penge til dagen, vejen og den næste ferie. Du kan se det som dit lille bidrag til, at din by, dit land og denne verden bliver et bedre sted at være for flere. Du kan fortælle din nabo om, hvorfor Store Bededag giver mening som en ekstraordinær almindelig dag.

Og når den sorg og smerte rammer, som denne verden også rummer, kan du minde dig selv om, at du enhver almindelig dag kan formulere en ganske almindelig bøn til ham, der har den ekstraordinære store magt og kærlighed.

Glædelig Ekstraordinær Almindelig Bededag!

Du kan finde inspiration til bøn i Evangelisk Alliances bønnebog, der blev skrevet, da Evangelisk Alliance afholdt en bededag den 27. marts 2020 under den første corona-nedlukning.