Gaver og fradrag

I forbindelse med den årlige bedeuge samles der ind til
Evangelisk Alliances arbejde. Du kan også give en gave her:

Støt Evangelisk Alliance: Gaver til Evangelisk Alliances arbejde
kan indsendes til bankkonto: Konto 9070 – 2075302331 eller på MobilePay 50749

Midlerne fordeles til årets indsamlingsprojektet og Evangelisk Alliances aktiviteter.

Eksempelvis blev der i 2014 givet 508.000 kr. til Evangelisk Alliances indsamlinger.
Heraf blev 377.000 (74 %) videresendt til projektstøtte til Syriske flygtninge.
61.000 blev videreformidlet gennem EAs internationale moderorganisation,
der bl.a. arbejder med fortalervirksomhed for diskriminerede og forfulgte kristne minoriteter.
Resten gik til EA aktiviteter i Danmark (bedeuge, inspirationskonferencer m.v.).

Se Evangelisk Alliances årsregnskab her:

Skattefradrag for gaver til Evangelisk Alliances arbejde

Gavebeløb givet til Evangelisk Alliance, som almindelige gaver, kan fratrækkes i henhold til §8A i Ligningsloven.
Du kan i 2024 få fradrag for op til 18.300 kr.
Der er fradrag for hele gavebeløbet.

Grænsen for det maksimale fradrag reguleres hver år.
Ovennævnte fradragsret for gaver gælder også for selskaber.

Indberetning til SKAT

Gavemodtageren skal indberette gavebeløbene til SKAT for at giveren kan opnå fradrag på selvangivelsen.
Evangelisk Alliance skal kende dit CPR-nr. for at kunne indberette dine gaver til SKAT.

Læs mere om Ligningsloven § 8A og 12 og se listen
over godkendte organisationer på SKATs hjemmeside

 

Har du spørgsmål angående indbetaling af gaver,
så skriv en mail til os på kontakt@evangeliskalliance.dk