ONLINE BEDEMØDER PÅ ZOOM

I bedeugen 2021 bliver der arrangeret fire online bedemøder.
Grundet Corona-situationen vil denne mulighed være et supplement til de lokale aktiviteter.

Bedemøderne finder sted mandag d. 11., tirsdag d. 12. og torsdag d. 14. kl. 19:00 samt søndag d. 17. januar kl. 13.
Det vil vare ca. 45 minutter og indeholde en refleksion over den pågældende dags emne samt mulighed for at bede
sammen i mindre grupper.

Vejledning

Kopier nedenstående link. Har du ikke før brugt Zoom,
vil computeren anmode om tilladelse til at downloade og installere programmet.

Linket gælder til den pågældende dag. Samme link kan ikke bruges til alle fire møder.

Sluk din mikrofon ved mødets begyndelse. Du kan tænde den, hvis du skal bede højt.

Du kan tænde dit kamera, hvis du ønsker det.

Mandag d. 11. januar kl. 19.00 – 19.45: https://us02web.zoom.us/j/84737147185

Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00 – 19.45: https://us02web.zoom.us/j/89967185865?pwd=c21ZRFFrNWx2dGdHaG9WVEpwQ2pRZz09

Torsdag d. 14. januar kl. 19.00 – 19.45: https://us02web.zoom.us/j/81102937551?pwd=WUtsYzRGd3ZSbHV4REJ6TGVJNGxUZz09

Søndag d. 17. januar kl. 13.00 – 13.45: https://us02web.zoom.us/j/86390235652?pwd=dWdvQkFTeVpRd2hjUm93MERGNXliQT09

Søndag

Læs mere om bedeugen 2021

Efter statsministerens pressemøde den 29. december må Evangelisk Alliance desværre anbefale,
at bedeugen 2021 ikke gennemføres som planlagt.

I brevet nedenfor giver formand Thomas B. Mikkelsen mere information og ideer til,
hvordan bedeugen alternativt kan afholdes.

Vigtig information om bedeuge 2021

vhsdvlivuv

Bogudgivelser:

Bøgerne “Danmarks ansvar for forfulgte kristne” og “Pas godt på dig selv” er netop blevet udgivet.

Formand i Evangelisk Alliance, Thomas Bjerg Mikkelsen, har været med i processen,
da han har redigeret den første og skrevet forord i den anden.

Bøgerne kan købes ved hhv. Bibelselskabet og Lohse ved at klikke på forsiderne nedenfor:

STØT ROMA-LEDERE I ØSTEUROPA

Evangelisk Alliance samler i år primært penge ind  til en mobil bibelskole for  roma-ledere
i Østeuropa. En vækkelse blandt romaerne har ført til etableringen af en lang række menigheder,
og disse har vist sig at have stor og positiv indflydelse i samfundet.
Romaerne står samtidig overfor en række udfordringer, da de fortsat er marginaliseret,
lider under stigende fattigdom, sundhedsproblemer, dårlig uddannelse, og mange
ledere i romamenigheder har ingen teologisk uddannelse. 

Derfor vil årets indsamling gå til at at starte en fleksibel og mobil skole, der kan komme 
ud til de nye roma-ledere. Herigennem kan de få et grundigt kenskab til biblen og blive
udrustet
til at møde de udfodringer, de som kirke og samfund står overfor.

Læs mere

Kontakt

Har du spørgsmål eller ideer?

Du er velkommen til at skrive til os på evangeliskalliance@gmail.com
Brevpost sendes til adresse: Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.

Henvendelse til sekretær:
Alexander Vinkel Nielsen
22 74 37 13

Henvendelse til formand:
Thomas Bjerg Mikkelsen
60 10 78 80 / tbm@teologi.dk

Du er også velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer.

Nyhedsmail

Her kan du tilmelde dig Evangelisk Alliances nyhedsmail.