Støt Evangelisk Alliances arbejde

Støt Evangelisk Alliances arbejde
i Danmark og internationalt

Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer,
der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag:
Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark.
Vi ønsker også at inspirere kristne i Danmark til at være med i Guds globale mission.

Hvert år støtter vi mindst et internationalt projekt i relation til vores
internationale partnere i World Evangelical Alliance. Når vi vælger projekter,
har vi fokus på forfulgte kristne, mennesker i nød og forkyndelse af evangeliet.
Foruden den daglige drift af Evangelisk Alliance i Danmark,
blev følgende formål støttet i det seneste regnskabsår:

1. Uddannelse af farsitalende præster gennem Elam Ministries: Kr. 250.000
2. Nødhjælp til ofre for terrorangreb i Sri Lanka gennem
National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka: Kr. 116.000
3. Deltagelse i internationale møder og konference: Kr. 70.000
4. Medlemsbidrag til EEA og WEA: Kr. 27.000

I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål:

1. Forfulgte kristne i Sri Lanka
2. Dansk deltagelse i LausanneEurope2020
3. Oprettelse af ungdomsnetværk under EA

Regnskabet for det seneste år findes offentliggjort her