Indsamling

Indsamling i bedeugen 2022

Ved indsamlingen støtter man Evangelisk Alliances arbejde,
og deraf går størstedelen af de indsamlede midler til årets støtteprojektet.

Læs mere

Støt Myanmar

Myanmar har udholdt mere end sin andel af kriser og omvæltninger de sidste årtier. De udfordringer, som Corona-pandemien bragte med sig, var bare en ekstra lidelse for landet i forlængelse af de voldsomme politiske omvæltninger, hele nationen blev kastet ud i efter militærkuppet i starten af 2021.

Tragisk nok har hele denne omvæltning fundet sted “under radaren” og fået meget lidt opmærksomhed i medierne helt overskygget af bl.a. krigen i Ukraine.

Landet har lidt under et militærdiktatur i over 50 år og nød kun i en kort periode frihed og demokrati, før militæret igen væltede regeringen og tog kontrollen. Siden da er befolkningen blevet terroriseret gennem chikane, arrestationer, fængsling og tortur.

Myanmar er et buddhistisk land og kun ca. 6 % af befolkningen bekender sig som kristne. Pandemien koblet med den politiske terror, som ikke mindst kristne og andre religiøse mindretal oplever, har gjort, at mange menigheder er gået ”under jorden”, og at kirker er blevet brændt af. Det skønnes at mere end 2.500 er blevet dræbt og mere end 10.000 fængslet. Ikke mindst børn har været ofre for tortur.

EA støtter kirken i Myanmar gennem organisationen Asian Access. Her arbejder man med nødhjælp til de mange fordrevne på grund af krigen og har desuden et særligt fokus på de forfulgte kristne, hvor de arbejder med at træne præster og ledere til at navigere under forfølgelse og tortur. EAs støtte går bl.a. til implementeringen heraf.

Giv din støtte:

Konto: 9070 – 2075302331

Op mod en tredjedel af de indsamlede midler går til at finansiere andre af Evangelisk Alliances aktiviteter.