Indsamling

Indsamling i bedeugen 2022

Ved indsamlingen støtter man Evangelisk Alliances arbejde,
og deraf går størstedelen af de indsamlede midler til årets støtteprojektet.

Læs mere

Støt roma-ledere i Østeuropa

Melody Wachsmuth, en af lederne i Evangelisk Alliances roma-netværk, fortæller om projektet:

“I de sidste tredive år er romaer i den sydøstlige del af Europa  strømmet til kristne menigheder. En vækkelse blandt romaerne
i det sydlige Serbien, der begyndte i midten af 90’erne, har ført til etableringen af en lang række menigheder. Mange romaer er åbne for evangeliet, og det skaber nye muligheder for evangelisering og discipeltræning blandt de talrige romasamfund i Sydøsteuropa.
De nyetablerede romamenigheder har vist sig at have stor og positiv indflydelse i samfundet. 

Denne udvikling kræver modne og uddannede ledere, så troen blandt romaerne kan vokse, og flere må få kendskab til det kristne budskab. Lederne blandt romaerne er overbeviste om, at det er kirkerne, der kan skabe forsoning i samfundet og hele de dybe sår mellem romaer og ikke-romaer.

Muligheden kommer dog ikke uden en række udfordringer. Romaerne er fortsat marginaliseret og lider under stigende fattigdom, sundhedsproblemer, ringe beskæftigelse og dårlig uddannelse. Mange ledere i romamenighederne har ingen teologisk uddannelse og savner ofte de nødvendige forudsætninger for at kunne blive optaget på teologiske uddannelsesinstitutioner. Vores vision tager højde for denne komplicerede situation.

Vi ønsker at starte en fleksibel, mobil skole, der kan komme ud til de nye roma-ledere. Målet med træningen er, at de får et grundigt kendskab til Bibelen, at de kan tænke bibelsk og teologisk over de udfordringer, de møder som kirke og i samfundet, og at de må vokse som modne ledere, der kan lede andre. En holistisk træning af ledere, som vil gøre menighederne rodfæstet i Kristus og udrustet til at håndtere tidens udfordringer, er altafgørende.

Vi er overbeviste om, at det vil transformere romaernes fællesskaber og være et vidnesbyrd om Guds magt og kærlighed iblandt dem. Vi tror, at nu er det rette tidspunkt for en sådan bibelskole. Vi går frem i tro og med håb.”

Hvem er romaerne?

Romaerne er et helt særligt folk. Knud W. Skov, som er projektkoordinator for Dansk Balkan Mission, har skrevet en spændende artikel om romaerne, som giver en bedre forståelse for folket og deres kultur.

Læs artiklen HER.

Giv din støtte:

Konto: 9070 – 2075302331

Op mod en tredjedel af de indsamlede midler går til at finansiere andre af Evangelisk Alliances aktiviteter.