Arrangementer 2019-05-03T11:42:41+00:00

Arrangementer

Evangelisk Alliance afholder hvert år en netværksdag
og er medarrangører på forskellige begivenheder.

Temadag:
Flygtningebørn og traumer

5. oktober 2019

Dagens oplæg vil give et indblik i, hvad flygtninge kommer fra og hvilke erfaringer, de kan have med, særligt med fokus på de oplevelser og eventuelle traumer, som kan præge familien.

Der vil blive undervist i symptomer på traumer, betydning af traumer i familien, samt følgevirkninger af at leve i eksil. Vi vil se på, hvilke praksisudfordringer, som kan opstå i mødet med børn og familier med flygtninge- og indvandrerbaggrund, og hvordan rammen for aktiviteter i mødet med den enkelte og i menigheden derfor kan sættes.

Arrangementet koster 100 kr. pr. person (inkl. frokost og øvrig forplejning)
og finder sted på Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N. fra kl. 10-15.30

Tilmelding senest den 25. september 2019 ved at skrive til: evangeliskalliance@gmail.com