Støt Evangelisk Alliances arbejde

Støt Evangelisk Alliances arbejde
i Danmark og internationalt

Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer,
der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag:
Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark.
Vi ønsker også at inspirere kristne i Danmark til at være med i Guds globale mission.

Hvert år støtter vi mindst et internationalt projekt i relation til vores
internationale partnere i World Evangelical Alliance. Når vi vælger projekter,
har vi fokus på forfulgte kristne, mennesker i nød og forkyndelse af evangeliet.
Dette er et eksempel på, hvad pengene går til foruden drift af EA Danmark:

1. Forfulgte kristne i Sri Lanka: Kr. 240.000

2. Nødhjælp til ofrene efter katastrofen i Beirut i august: Kr. 20.000

3. Udgivelse til fordel for forfulgte kristne: Kr. 15.000

4. Medlemsbidrag til EEA, WEA og Lausanne: Kr. 38.500

I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål:

1. Oprettelsen af mobil bibelskole blandt romaer

2. Aktiviteter til støtte for tros- og religionsfrihed

3. Dansk deltagelse i LausanneEurope 20-21

4. Oprettelse af ungdomsnetværk under EA

Regnskabet for det seneste år findes offentliggjort her