Evangeliet er en historie, der skal fortælles igen og igen

24. september 2021 af Arne Pedersen, generalsekretær i Israelsmissionen

”Hvis hele kirken skal bringe hele evangeliet til hele verden går det ikke uden et evangelium så robust, at det forvandler selv dit og mit hoved, hjerte og handling med.” (Morten Hørning Jensen, i indledningen til Cape Town-erklæringen)

Ovenstående citat rummer meget godt, hvorfor jeg er begejstret for Cape Town-erklæringen – og hvorfor jeg mener, du også bør være begejstret. For hvis vi vil være Guds mangfoldige kirke i en mangfoldig tid, må vi også være optaget af at bringe et lige så mangfoldigt evangelium til en mangfoldig verden.

Evangeliet er så robust, at det har overlevet gennem tusinder af år. Robustheden kommer ikke af, at det har været gemt væk i en kasse eller har stået til udstilling i montre. Evangeliet har hele tiden været i spil i menneskers virkelige liv i en virkelig verden med virkelige problemstillinger. Evangeliet er ikke forbeholdt kirkefolk. Evangeliets anliggende er til verden – vores vidunderlige og anfægtende verden, vores smukke og ildelugtende verden, vores håbefulde og sorgfulde verden. Og alle de mennesker, som er i den. Evangeliet er ikke reserveret det spirituelle og det åndelige. Evangeliet handler ikke først og fremmest om, at vi skal have omarrangeret nogle mentale møbler.

Et virkelighedsnært evangelium

Evangeliet er et virkelig og konkret svar til verdens virkelige og konkrete mørke og smerte. Og det tror jeg, Cape Town-erklæringen kan hjælpe os med at finde sprog for og blive bevidste om.

Når der for eksempel i Cape Town-erklæringen står, at ”hvis Jesus er Herre over hele jorden, kan vi ikke adskille vort forhold til Kristus fra den måde, hvorpå vi handler i forhold til jorden” (s. 31), ja, så må jeg stoppe og overveje, hvad det betyder ind i klimakampe og forbrugerismen og udnyttelsen af vores jordklode, hvor ressourcerne hvert år bliver brugt hurtigere end kloden kan holde til. Jeg udfordres ikke til at kramme træerne, men får et dybt bibelsk og rodfæstet kristologisk sprog til at gøre mig bevidst om sammenhængen mellem proklamationen af Jesus som Herre og vores udnyttelse af jordens ressourcer.

Eller når Cape Town-erklæringen drømmer højt: ”Vi længes efter den dag, da kirken vil være verdens mest lysende forbillede på etnisk forsoning og dens mest aktive fortaler for konfliktløsning” (s. 55). Så udfordrer det mig til at se på nye øjne på den verden, jeg lever i og engagerer mig i. At Guds Kirke faktisk har en konkret opgave i en verden præget af konflikt. I etniske konflikter, ja, bestemt – men også generelt i konfliktløsning. Hvor kan din lokale kirke fx engagere sig, hvor ingen andre i samfundet vil gå ind? Hvordan kan du, som enkelt kristen, være en mere forsonende tilstedeværelse i verden? Er det på de sociale medier? I ghettoen? Eller er det nu du skal have den der kop kaffe med naboen, så I kan få løst konflikten med hækken? Dét er et stærkt kald, hvor hverdagsnært det end er.

Evangeliet til en forandret verden

Kirkens ledere har lige siden begyndelsen været optaget af, hvordan sammenhængen er mellem evangelium og tiden. Den treenige Gud er uforanderlig, men tiden og verden forandrer sig. Derfor må vi også være optaget af, hvordan vi formidler evangeliet ind i vores tid, og det er det, de forskellige udtalelser fra for eksempel Cape Town-erklæringen kan hjælpe os med at reflektere over.

Omkring år 50 mødtes de første ledere af den første kirke til det vi kender som ’Apostelmødet i Jerusalem’. Her var det presserende spørgsmål, om de ikke-jøder, som kom til tro på Jesus af Nazareth, som Messias, skulle omskæres? Konklusionen dengang blev, at det skulle de ikke. Også i dag står vi overfor presserende spørgsmål, når det kommer til tro, mission og menighed. I skrivende stund er vi hverken i år 50 i Jerusalem, 1974 i Lausanne, 1989 i Manila eller i 2010 i Cape Town. Vi er i 2021 i Danmark. Tiden og verden har forandret sig. Men evangeliet er stadig godt nyt. Det ”er ikke et begreb, som skal tilføres nye idéer, men en historie, der skal fortælles på ny,” som Cape Town-erklæringen formulerer det.

Må Gud konstant gøre os nysgerrige på, hvordan vi bedst fortæller denne historie, dette evangelium, til de mennesker, vi er kirke iblandt.

Læs hele Cape Town Erklæringen her.