Mission i næste generation

30. november 2022 af Lasse Holmgaard Iversen

© Dansk Balkan Mission

Vi var vel 100-150 unge, som en uge før selve konferencen, skulle oplæres som ”stewards” – hjælpere. Unge fra hele verden, som blev sat sammen i forskellige teams, for at løse praktiske opgaver ifm konferencen. Så da konferencen begyndte var vi stewards klar i de forskellige opgaver, som vi skulle løse som fx ”security”, registrere deltagerne eller opstilling af stole i mødesalen.

At få muligheden for at være med til denne konference, ”Third Lausanne Congress on World Evangelization”, er stadig dén enkeltbegivenhed, som har betydet allermest for min forståelse af mission og min egen rolle i Guds mission. Takket være en bevidst prioritering om at involvere unge i konferencen, fik jeg dér en lyn-uddannelse i mission og discipelskab, som jeg ikke ved, hvor jeg ellers skulle have fået, og jeg blev en del af et netværk, som stadig inspirerer mig.

Dette er begyndelsen på min historie med Lausanne. Det vigtige er ikke om det hedder ”Lausanne”, ”Evangelisk Alliance” eller noget andet. Det vigtige er, at der findes steder, hvor man bevidst involverer unge i læring om mission. Giver unge mulighed for med egne øjne at se, at Guds mission er så meget større, end det vi kan se i vores hjemlige kontekst. Fx fordi man møder kristne, hvis foto ikke må offentliggøres, fordi de risikerer at blive forfulgt i deres hjemland. Eller ved at man møder mennesker, som arbejder med at bringe evangeliet til kvinder, der sælges som sexslaver. Eller erhvervsfolk, der strategisk arbejder med, hvordan man kan starte virksomheder, der er båret af kristne værdier, så det bliver et vidnesbyrd for både ansatte og kunder. Mødet med mennesker, der tænker anderledes og større, og som vedholdende lytter til Guds vejledning, har været dannende for mig.

HUSK de unge!

At blive inspireret og dannet i mission og discipelskab er noget vi alle har brug for løbende. Unge og gamle. Og det skulle gerne ske i forkyndelse og undervisning; gennem bøger og podcasts; i fælles refleksion og for nogen gennem uddannelse. Men en særlig opmærksomhed på unge, tror jeg er særlig vigtig af to grunde:

  1. De er åbne og i gang med at danne deres identitet. De er optaget af, hvordan verden ser ud i deres tid, og dermed også hvad kirkens rolle er i fremtiden. De store dagsordner har større konsekvenser for deres fremtid end for min, og derfor er spørgsmål som klima, identitet og social retfærdighed ikke bare samfundsmæssige spørgsmål, men også missionale og kirkelige anliggender.

  2. Dernæst er det vigtigt at sikre glidende generationsskifter i mission – både lokalt og globalt. Her tænker jeg særligt på leder- og tillidsposter i organisationer og kirker, hvor det er vigtigt hele tiden at få nye og yngre kræfter ind. Ikke fordi det er en værdi i sig selv, at de er unge, men fordi at mission er noget, vi gør sammen, og bidrager til med de forskellige synspunkter vi har qua vores alder, erfaring, faglighed osv.

Vi skyder ganske enkelt os selv og kirkens mission i foden, hvis ikke vi hele tiden sørger for at inddrage næste generation i missionsarbejdet.

En strategi for mission i næste generation

Noget af det Lausanne-bevægelsen har været god til, er at danne og inspirere unge til mission. Ved at inddrage unge, som jeg selv fik lov at opleve det i Cape Town i 2010, men også ved at facilitere samlinger og netværk målrettet unge. Og elementerne, i det de gør, kan man sagtens omsætte til en dansk kontekst, så at vi også her til lands, involverer og udruster flere unge til mission.

Der er særligt tre ting, som jeg vil fremhæve:

  • Et bredt syn på mission. At være vidne om Jesus er mere end at fortælle om ham på gaden eller i kantinen. Det er man også ved at engagere sig politisk, at have fokus på handicappede eller at være et vidne gennem kunst.Kort sagt: Vi er i mission i alt hvad vi gør. Spørgsmålet er bare, om vi selv er klar over, at vi er det? Og om vi er gode nok til at undervise om mission ”i bredden”.

  • Netværk. Der sker noget, når mennesker mødes. Derfor er de konferencer der findes også i høj grad muligheder for at møde nye mennesker, og finde sammen med nogen, som har samme interesser som én selv.Det betyder også, at mission ikke kun er for de ”særligt indviede” og det er da slet ikke kun for teologer! Lausanne-bevægelsen har fx 28 ”Issue Networks”, som appellerer til mange forskellige faggrupper. Og hvor kunne det være fedt, hvis vi i højere grad kunne inspirere hinanden i netværk af forskellige slags i Danmark!

  • På tværs af generationer. I 2016 afholdt Lausanne en ”Younger Leaders Gathering” med 1000 deltagere fra 140 forskellige lande, hvor mentoring indgik som en vigtig del af konferencen: Smågruppe-lederne var ældre ledere; der var 1:1 mentor-sessions, som kunne bookes på forhånd, og man faciliterede mentorrelationer, som fortsatte efter konferencen.Hvad ville der ske for mission i Danmark, hvis flere erfarne kristne, stillede sig til rådighed som mentors eller medvandrere for unge? Det er min oplevelse, at de unge gerne vil indgå i sådanne relationer, men at de ”voksne” er tilbageholdne og usikre på, om de har noget at bidrage med. Dét er ærgerligt og et tab af en god mulighed for at støtte mission i den næste generation. Så lad os se, om ikke vi kan få flere ”tvær-generationelle” relationer.

Sammen i mission

Mission og discipelskab er ikke en solodisciplin. Det er heller ikke noget, vi bliver færdiguddannet i på et tidspunkt. Derfor er det et fælles vilkår for os alle – unge, gamle og dem midt imellem – at vi er i det sammen. I handlinger, i samtale og i bøn.

 ”Slægt efter slægt lovsynger dine gerninger og fortæller om din vælde” Sl 145,4.

Lasse Holmgaard Iversen

Sognepræst i Christianskirken, Aarhus

Engageret i Lausanne-bevægelsen siden 2010