The Lausanne Movement

Lausannebevægelsen opstod i 1974 ved en verdenskonference i Lausanne i Schweiz.
Den primære initiativtager var Billy Graham og hans organisation,
der så et behov for at mobilisere den kristne kirke på verdensplan med missionsbefalingens udfordring.

Hele kirken – hele verden – hele evangeliet

Siden 1974 har Lausannebevægelsen bidraget til en verdensomspændende nytænkning,
der kan samles i denne ene sætning, at det kræver hele kirken at bringe hele evangeliet til hele verden.

I 1983 blev der oprettet en dansk Lausanne komité på initiativ af Dr. Viggo Søgaard
og fra begyndelsen med Dr. Kai Kjær Hansen som formand.
Fra midt i 90’erne sad Birger Nygaard for bordenden indtil komiteen i 2003
besluttede at fushionere med Evangelisk Alliance.

I Danmark såvel som mange andre steder har Lausannepagten,
der så dagens lys som et resultat af konferencen i 1974,
været et samlingspunkt for en stor del af verdens evangeliske kristne.

Læs mere på Lausanne-bevægelsens hjemmeside www.lausanne.org

LAUSANNE-PAGTEN 

Dette dokument blev til på Lausanne-bevægelsens første
Internationale Verdensevangelisationskongres i Lausanne i juni 1974.

Pagten gør rede for vor kristne tro. Den er dog ikke et nyt bekendelsesskrift,
men samler det, man beskæftigede sig med på kongressen.»Lad verden høre Hans røst«
var temaet for kongressen. Guds ord, mission og bøn stod i centrum.
Også forholdet mellem evangelisering og kristent socialt ansvar blev taget op til drøftelse.

Ca. 4.000 mennesker fra hele verden deltog. Størstedelen har underskrevet pagten
og dermed givet udtryk for deres godkendelse af den og løfte om at arbejde i overensstemmelse med den.

Download Lausannepagten (PDF)

CAPE TOWN 2010

I oktober 2010 afholdt Lausanne-bevægelsen sin tredje store verdenskonference i Cape Town, Syd Afrika

Med 4200 deltagere fra 198 lande skriver konferencen i Cape Town sig ind som den bredeste
og størst anlagte kirkekonference nogensinde.

Ud af de intense konferencedage fødtes et dokument, som nu hedder Cape Town-erklæringen.
Dokumentet falder i to dele. Den første, som allerede så dagens lys under konferencen
– og som bekræfter deltagernes kærlighed til den verden og den menneskehed,
som Gud elsker såvel som deres kærlighed til Gud, til hans mission og til hans Ord.

Andet afsnit i Cape Town-erklæringen er en opsummering af det,
der reelt prægede og kom ud af konferencen: Et kald til at tage del i Guds mission.

Download Cape Town-erklæringen (PDF)

OMSORG FOR SKABERVÆRKET

Lausannes globale høring om omsorg for skaberværket og evangeliet i
St. Ann, Jamaica i november 2012, resulterede i denne opfordring.

Download “Omsorg for skaberværket” (PDF)

LAUSANNE BEVÆGELSENS HISTORIE

I 1974 samlede man 2300 mennesker fra 150 lande repræsenterede mangfoldigheden af den kristne kirke på verdensplan.
Dokumentet, som vi i dag kender som Lausanne-pagten blev til ved denne konference,
og den har siden dannet fundamentet for et utal af netværk og initiativer, der har ønsket at fremme verdensmission.

Download “Lausannebevægelsens historie” (PDF)

Omkring januar 2022 har Lausanne Europe fået nye ledere: Jim Memory og Usha Reifsnider.
Se pressemeddelsen om dem her.

Der er blevet lavet en spændende artikel om Usha og hendes møde med rasisme, som du kan læse her.