Bedeuge 2018-02-05T00:18:57+00:00

Bedeuge

Næste års bedeuge: 06. – 13. januar 2019

Bedeuge d. 7. – 14. januar 2018
På vej – som pilgrim, fremmed og flygtning

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

Årets bedeuge 2018 tager udgangspunkt i en dyb, bibelsk sandhed: Som kristne er vi fremmede i denne verden,
vi er pilgrimme på gennemrejse, men denne verden er ikke vores hjem.
Vi er på vej mod vores endelige destination: Guds evige rige.

Fordi vi selv er fremmede i verden, kan vi identificere os med de fremmede.
Det gælder både de mange migranter og flygtninge, der kommer til vores land,
men også alle de ensomme mennesker, som findes i vores lokale samfund.

Som pilgrimme i verden skal vi kende og videregive det, vi har set og hørt om, hvad Gud har gjort.
Vi skal både gennem ord og livsstil forkynde, at Gud i Kristus forligte verden med sig selv,
at Guds rige er kommet gennem Jesu død og opstandelse.

Lad os derfor samles til bøn for vores land og vores ver­den, i tillid til at Guds ord
og løfter må blive til en levende virkelighed – for pilgrimme, fremmede og flygtninge.

DOWNLOAD BEDEFOLDER

 Bedefolderen bestilles i trykform på Lohse.dk

DOWNLOAD ENGELSK OVERSÆTTELSE AF BEDEFOLDER
DOWNLOAD POWERPOINT (4:3)
DOWNLOAD POWERPOINT (16:9)

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed
og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration
til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage.