Bedeuge 2018-11-30T13:47:55+00:00

Bedeuge

Bedeugen d. 06. – 13. januar 2019
TEMA: Åndeligt Venskab

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

Mange danskere har tilsyneladende en voksende åndelig interesse.
Alligevel er det kun de færreste, der finder ind i et kristent fællesskab.

Årets bedeuge tager udgangspunkt i dette dilemma.
Formand for Frikirkenet, Tonny Jacobsen, opfordrer os til
at søge åndeligt venskab med andre mennesker og vandre med dem et stykke af livsvejen.
Under vandringen kan vi dele tro og liv med hinanden og være i samtale om ham,
som gennem sin død og opstandelse møder vores inderste længsel: Jesus Kristus.

Tonny Jacobsen uddyber temaerne i denne bedefolder i bogen »Åndeligt Venskab.«
Du finder en annonce for bogen bagerst i hæftet.

Velkommen til bedeugen 2019!

DOWNLOAD BEDEFOLDEREN 2019
DOWNLOAD ENGELSK OVERSÆTTELSE
DOWNLOAD POWERPOINT

 Bedefolderen bestilles i trykform på Lohse.dk

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed
og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration
til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage.