Bedeuge

BEDEUGEN D. 5. – 12. JANUAR 2020
TEMA: PÅ VEJEN HJEM

Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som kristne er på vej hjem. Vi længes mod den dag, hvor Gud vil genoprette alt og skabe en ny jord, hvor vi skal forenes med Gud og hinanden.
Lige nu er vi stadig på vej, men vi er ikke uden hjemsteder i denne verden.
Vi har vores familier, og vi hører også til et geografisk sted i verden.
Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os hjemme sammen med kristne brødre og søstre. Her kan vi tjene og glæde hinanden og skabe et hjem for mennesker, som oplever sig hjemløse i en verden, der er præget af ensomhed, sorg og lidelse.
Her kan vi erfare, at de kristne er håbets folk, ikke fortvivlelsens.
Det er ikke alle mennesker, som føler sig hjemme i denne verden.
Kirkens mission er at vidne over hele jorden om Kristus og alt, hvad han lærte.
Vi vil forkynde, at der både er håb her i livet, og at døden ikke er en endegyldig slutning, men en hjemkomst.
Lad os finde sammen og bede for vores verden, land og by, og for at andre må slå følge med os på vejen hjem til den nye jord.

Velkommen til bedeugen 2020!

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance

Download bedefolderen 2020
Download PowerPoint-præsentation 2020

Du kan bestille bedefolderen i trykt form på Lohse.dk. Der vil snarest her på siden også komme en powerpointpræsentation med bibelteksterne og bedeemnerne, der kan downloades.

Bedefolderen (trykt udgave)
Bedefolderen (English translation)

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed
og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration
til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage.