Om Evangelisk Alliance

Evangelisk Alliance i Danmark vil

  • Fungere som lederforum og samarbejdsformidler for ledere i kirke og mission i Danmark

  • Bygge relationer mellem evangeliske/evangelikale kristne i Danmark og internationalt.

  • Kalde kristne til bøn for samfundet, kirken og kristen verdensmission

  • Levendegøre vision for mission og evangelisering lokalt og globalt

  • Kalde kristne til omsorg (forbøn, solidaritet, fortalervirksomhed) for forfulgte kristne

  • Være kontaktpunkt og inspirationsformidler til lignende internationale bevægelser som
    World Evangelical Alliance, European Evangelical Alliance, Lausanne Committee for World Evangelization, m.v.