Bedeuge

BEDEUGEN D. 10. – 17. JANUAR 2021

Nærmere information og ressourcer følger

Bedefolderen vil kunne bestilles i trykt form på Lohse.dk,
når den er klar.

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed
og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration
til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage.